Parametry rysunku

OPIS PROGRAMU

Moduł skala służy do ustawienia podstawowych parametrów rysowania oraz dodaje do rysunku, o ile jeszcze nie istnieją bloki strzałek:

"grotplany","grotbeton","grotstal","grotzbrojenie"

Tworzony jest także styl wymiarowania "PI_STANDARD". Oprócz zmiany grotów strzałek w stylu wymiarowania "PI_STANDARD" moduł ustawia odpowiednio zmienną systemową DIMSCALE w zależności od wyboru jednostki rysowania w połączeniu z jednostką wymiarowania jaką użytkownik chciałby zastosować. Do wyboru są trzy jednostki rysowania: milimetry, centymetry i metry.

Wybór jednostki rysowania ma także wpływ na zmienną systemową INSUNITS, którą moduł odpowiednio przestawia w zależności od wyboru użytkownika. Wybór jednostki wymiarowania ma wpływ na zmienną systemową DIMLFAC, natomiast wybór miejsc po przecinku ustawia zmienną DIMDEC. Odpowiednią skale użytkownik wpisuje ręcznie w zakresie liczb większych od zera. Możliwy jest także wybór w zakresie kilku skal zdefiniowanych.